untitled

posted on 05 Jul 2013 02:24 by matsuo-minds
คนคนหนึ่งนั้นมีความสำคัญแค่ไหน?

ถ้าเกิดวันหนึ่งฉันตาย.... จะมีคนร้องไห้ให้ฉันมั้ย....


หลายคนคงตกใจ และอาจจะร้องไห้เพราะอาการนั้น

แต่จะมีใครมั้ยนะ ที่จะร้องไห้เพื่อฉันจริงๆ...


บางครั้งก็อดคิดขึ้นมาไม่ได้ ว่าถ้าเราไม่อยู่ซะ ทุกคนจะมีความสุขขึ้นหรือเปล่า..

ไม่ต้องมานั่งฟังเสียงบ่น ไม่ต้องมาทนความน่ารำคาญ....


ไม่ได้อยากจะคิดสั้น แต่มันก็อดคิดไม่ได้


ว่าถึงไม่มีเราทุกคนก็อยู่ได้
ว่าถึงไม่มีเราทุกคนก็มีความสุขได้
ว่าถึงไม่มีเราทุกคนก็ทำในสิ่งต่างๆได้

และ ถึงไม่มีเราทุกคนก็คงไม่รู้สึกแปลกอะไร...
ทุกสิ่งในชีวิตของทุกคนคงเหมือนเดิม


ความดีของคนคนหนึ่งทำให้เป็นที่จดจำชั่วกาลนาน

แต่สำหรับคนที่ไร้ซึ่งความดีอย่างเรา คงไม่มีใครจดจำ และคงไม่มีความสำคัญกับใคร.....วันนี้มาบ่นเรื่องหนักหน่วง

ขอโทษด้วยนะคุณบล๊อค......

Comment

Comment:

Tweet